Οι πέντε υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι με την παράταξη “Ανοιχτοί Ορίζοντες” στο Νότιο Αιγαίο, με επικεφαλής τη Χρύσα Καραγιάννη, είναι με αλφαβητική σειρά:

Βόλος Εμμανουήλ

Γιαννάρου Στυλιανή

Λάμπα Βασιλική

Μπιλλήρη Θεμελινα

Τρικοίλη Αγγελική