Τα παροικιακα σωματεία, συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από το ηρωικό ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Οι δραστήριες Ενώσεις Καλυμνίων Αττικής και Ρόδου, συμμετείχαν στις κατά τόπους παρελάσεις για την επέτειο, με αντιπροσωπεία που ξεχώριζαν για την εμφάνιση με τις Καλύμνικες ενδυμασίες, που έκλεψαν την παράσταση τόσο στις κεντρικές εκδηλώσεις στην Αθήνα, που συμμετείχαν με την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων, όσο και στη Ρόδο, με τα υπόλοιπες ενώσεις.