Σε λίγες ώρες θα χτυπήσουν τα κουδούνια στα σχολεία. Θα είναι το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Σε όλους τους μαθητές ,όλων των βαθμίδων, ευχόμαστε να έχουν μια γόνιμη και καρποφόρα σχολική χρονιά.  Εκφράζουμε τις καλύτερες ευχές μας στο ταξίδι της γνώσης που ξεκινά αυτές τις ημέρες. Στα παιδιά που θα φοιτήσουν στη Γ Λυκείου ευχόμαστε ευόδωση των στόχων τους. Με σωστό προγραμματισμό είναι βέβαιο ότι θα πετύχουν τους στόχους τους.

Στους αγαπητούς εκπαιδευτικούς ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά ,να’ ναι συνοδοιπόροι των παιδιών στο ταξίδι της γνώσης.

Στους γονείς ευχόμαστε να καμαρώνουν την πρόοδο των παιδιών τους σε κάθε επίπεδο.

Για την παράταξη

Γιάννης Γαλουζής

τ. Δήμαρχος Καλυμνίων