Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+ 2019-1-EL01-KA101-061222, Σχολική Εκπαίδευση, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τρίτη κινητικότητα της παιδαγωγικής ομάδας του σχολείου μας στη Βαρκελώνη της Ισπανίας 12-17/09/2022.

            Στην εν λόγω κινητικότητα συμμετείχαν η κυρία Ειρήνη Μαρίνου,φιλόλογος, συντονίστρια του προγράμματος Erasmus+, και ο κύριος Βασίλης Καλογεράκης, φυσικός.

            Θέμα της επιμόρφωσής μας ήταν το «StressManagement», «Διαχείριση του άγχους». Συγκεκριμένα, ενημερωθήκαμε για το άγχος, τα συμπτώματά του και τη σχέση-αλληλεπίδρασή του με τη διανοητική λειτουργία, καθώς και τη σχέση άγχους και διατροφής. Παράλληλα, μας παρουσιάστηκαν τεχνικές καταπολέμησης του άγχους και τεχνικές οργάνωσης της μελέτης, ώστε να καθίσταται  αποδοτική.

            Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα οφέλη που προκύπτουν από τις πρακτικές της ενσυναίσθησης στην εκπαίδευση, καθώς και στην αξιοποίηση παιδαγωγικών μεθόδων προσέγγισης έργων τέχνης.

            Η επιμόρφωση αυτή ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στην προσπάθεια αντιμετώπισης του άγχους που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο τρόπο ζωήςμέσω της ενίσχυσης της ενσυναίσθησης. Στόχος της σχολικής μας μονάδας είναι η υιοθέτηση διδακτικών προσεγγίσεων και τεχνικών: π.χ. τεχνική pomodoro, τεχνικές συναισθηματικής νοημοσύνης, διαδικασίες προσέγγισης έργων τέχνης με βάση την ενσυναίσθηση, οι οποίες καλλιεργούντην αυτογνωσία, τη δημιουργικότητα και τον αλληλοσεβασμό.

            Η κινητικότητα στη Βαρκελώνη μάς έδωσε επιπλέον την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με συναδέλφους από τη Φινλανδία, με τους οποίους ανταλλάξαμε χρήσιμες απόψεις, πρακτικές και εμπειρίες. Τέλος, συνειδητοποιήσαμε ακόμη μια φορά τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως εκπαιδευτικοί, αλλά και τις κοινές αξίες που μας συνδέουν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας.