Ξεκίνησε η διαδικασία για την χορήγηση οικονομικής εφάπαξ ενίσχυσης των διακεκριμένων αθλητών από τον Δήμο Καλυμνίων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στους αρμόδιους υπαλλήλους στον χώρο του ΚΑΠΗ, όπως αναφέρει η ακόλουθη ανακοίνωση:

 Κάλυμνος 01/11/2021

Αρ. πρωτ.:  14378

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ                                                                              
Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 
Ταχ. Δ/νση: Ενορία Χριστού – 85200 Κάλυμνος

ΤΗΛ.    2243360109 

FAX:    2243360123

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος για την εφάπαξ χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε ενήλικες, μη εργαζόμενους & οικονομικά αδύνατους διακεκριμένους αθλητές και αθλήτριες, καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν τη σχετική έντυπη αίτηση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που θα ισχύουν σωρευτικά και περιέχονται στην υπ’ αριθμ. 212/26-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΥΖΠΩΕΞ – ΞΨΩ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλυμνίων. 
Για τον σκοπό αυτό θα υπάρχει συνεχής συνεργασία στον ισόγειο χώρο του πρώην ΚΑΠΗ από τους αρμοδίως εντεταλμένους υπαλλήλους μας.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ώρες.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει την Δευτέρα  01 Νοεμβρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 05 Νοεμβρίου 2021.  
       – Ο –
   Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ηλίας Α. Τσέρος