Από την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου, όσοι υπέστησαν ζημιές από την πρόσφατη θεομηνία που έπληξε την Κάλυμνο, θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καλυμνίων, για να εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί.

Ακολουθεί η ανακοίνωση από το γραφείο του Δημάρχου: