Από την Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου – Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας, ανακοινώνεται ότι ξεκινάει  από 11 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2022, η υποβολή νέων αιτήσεων  για τον επανακαθορισμό των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους πολίτες θα δίνονται καθημερινά, τις ώρες από  09:00π.μ. έως 02:30μ.μ, από την υπεύθυνη του  Τμήματος  Κοινωνικής Μέριμνας  κ. Πιζάνια Αγγελική, στο τηλέφωνο  2243059641.

Τα  δικαιολογητικά που είναι απαραίτητο να προσκομιστούν είναι τα εξής:

  • Αίτηση (σε έντυπο που δίδεται από την υπηρεσία)
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας 
  • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
  • Εκκαθαριστικό  Σημείωμα φορολογικού έτους  2021
  • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος, έντυπο Ε1 φορολογικού έτους  2021
  • Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 , οικονομικού έτους 2022
  • Υπεύθυνη δήλωση  (συμπληρώνεται στην υπηρεσία).

       Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΚΑΛΥΜΝΟΥ

                                                          

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΜΟΥΣΕΛΛΗΣ