Επισκέφθηκε σήμερα το “Βουβάλειο” Νοσοκομείο Καλύμνου και τον Διοικητή, Νίκο Φανιό, ο Δρ. Μηχανολόγος – Μηχανικός, Γεώργιος Μητσόπουλος, για την έναρξη των διαδικασιών που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του Νοσοκομείου μας.

Η ενεργειακή αναβάθμιση πραγματοποιείται με μέριμνα και ενέργειες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Νοσοκομείου, στο πλαίσιο του έργου «Project Development for Improving Energy Efficiency in the Region of South Aegean» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό «ELENA».