Δικαίωμα εγγραφής για την νέα σχολική χρονιά έχουν όλοι οι ενήλικες (εργαζόμενοι ή μη) αλλά και οι ανήλικοι εργαζόμενοι άνω των 14 ετών. Στο εσπερινό γυμνάσιο δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι κάτοχοι απολυτηρίου δημοτικού, ενώ στο εσπερινό λύκειο δικαίωμα φοίτησης έχουν όλοι οι κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου. Η  φοίτηση τόσο στο εσπερινό γυμνάσιο όσο και στο εσπερινό λύκειο είναι τριετής και παρέχει τίτλους σπουδών ισάξιους με αυτούς του πρωινού γυμνασίου / λυκείου αντίστοιχα.

Το σχολείο θα λειτουργεί τους θερινούς μήνες για εγγραφές κάθε Πέμπτη, 6:30-21:00μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχολείου μας:   esperinokalymnos.weebly.com
  • τηλέφωνο: 22430-23448
  • Συστεγαζόμαστε με το 2ο ΓΕΛ (παλιό Θηλέων) στην ενορία Αναστάσεως.