Τα περισσότερα από τα ΑΤΜ των τραπεζών, παρουσιάζουν προβλήματα από χθες, καθώς άλλα δεν δίνουν χρήματα και άλλα έχουν βλάβες, με αποτέλεσμα πολλοί στην Κάλυμνο να έχουν ξεμείνει από «ρευστό» μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Έντονη δυσαρέσκεια προκαλεί το γεγονός πως πολύς κόσμος αδυνατεί να πάρει χρήματα από τα αυτόματα μηχανήματα των τραπεζών (ΑΤΜ) που υπάρχουν σε πολλά σημεία του νησιού, καθώς αυτά είτε δεν έχουν την δυνατότητα να δώσουν χρήματα είτε δεν λειτουργούν λόγω βλάβης και δεν είναι λίγοι εκείνοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς η εξάρτηση πλέον από τις ηλεκτρονικές διαδικασίες και το λεγόμενο «πλαστικό χρήμα» είναι πολύ διαδεδομένες.