Ενίσχυση του τομέα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας ζητούν 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και ο Νεκτάριος Σαντορινιός, σε Ερώτησή τους που κατατέθηκε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξηςκαι Τροφίμων.

Όπως σημειώνεται, ο τομέας της παράκτιας αλιείας απειλείται με αφανισμό. Το επιτελείο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οφείλει άμεσα, να αναλάβει δράσεις ενίσχυσης του εν λόγω τομέα καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο εθνικός στρατηγικός στόχος της ανάπτυξης βιώσιμης παράκτιας αλιείας θα μείνει μόνο στα χαρτιά.

Πιο συγκεκριμένα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παράκτιοι αλιείς στη χώρα μας, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παράνομη υπεραλίευση και το αυξημένο κόστος ως απόρροια της ενεργειακής κρίσης αλλά και των πληθωριστικών πιέσεων λόγω ελλείψεων πρώτων υλών, τις μεταβολές του θαλάσσιου οικοσυστήματος (όπως η καταστροφική επίδραση της παρουσίας αυξημένου πληθυσμού του λαγοκέφαλου), τη δραματική μείωση του αριθμού των αλιευμάτων.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλούν να απαντήσει:

-Πότε σκοπεύει να χορηγήσει την οικονομική αποζημίωση στους αλιείς που ενεργοποιήθηκε βάσει του προσωρινού μέτρου του μηχανισμού κρίσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ);

-Προτίθεται να στηρίξει την αντικατάσταση ή και τον εκσυγχρονισμό κύριου ή βοηθητικού κινητήρα αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας και ποιο θα είναι το ποσοστό ενίσχυσης;

-Πως σχεδιάζει να ενισχύσει την είσοδο νέων αλιέων στον κλάδο παράκτιας αλιείας;

-Πως σχεδιάζει να αντιμετωπίσει την απειλή που δέχονται συγκεκριμένα παράκτια οικοσυστήματα λόγω του αυξημένου πληθυσμού του εισβολικού είδους του λαγοκέφαλου;

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου και Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νεκτάριος Σαντορινιός, τόνισε τησημαντικότητα του κλάδου της αλιείας για την ανάπτυξη κάθε νησιωτικής ή παράκτιας περιοχής.  Άμεσα οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο,  να στηρίξει τους αλιείς και να εφαρμόσει όλα τα διαθέσιμα εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, της ενίσχυσης εισόδου νέων αλιέων στον κλάδο, του εκσυγχρονισμού του αλιευτικού στόλου και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων