Στο πλαίσιο των αυξανόμενων αιτημάτων της τοπικής κοινωνίας της Καλύμνου και της πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ που δικαίωσε τον Δήμο στο αίτημά του να καταγραφεί στις απογραφές του Κράτος ο οικισμός «Χώρα» ως αυτόνομος, ο Νεκτάριος Σαντορινιός ανέλαβε ακόμη μια πρωτοβουλία για την προώθηση του ζητήματος καταθέτοντας ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών και ζητώντας να έρθει προς ψήφιση νομοθετική ρύθμιση για την αναδρομική αναγνώριση του συγκεκριμένου οικισμού στην Απογραφή του 2021.

Όπως σχολιάζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου στην Απογραφή του 2011, όσο και σε αυτήν του 2021, ένας ολόκληρος ιστορικός οικισμός, η «Χώρα» Καλύμνου, «διαγράφηκε» από το χάρτη, αν και είναι η ιστορική πρωτεύουσα του νησιού, ήταν αποτυπωμένη σε όλες τις, προ του 2011, απογραφές και ήδη με το ΠΔ 29/8/80 (ΦΕΚ 694 Δ’/8-12-1980) χαρακτηριζόταν πάντοτε ως αυτοτελής και ανεξάρτητος οικισμός.

Η επανάληψη της εξαίρεσης του Οικισμού «Χώρα» Καλύμνου από την Απογραφή του 2021 συνιστά μια ιστορική προσβολή, σημειώνει ο Νεκτάριος Σαντορινιός, ενώ παράλληλα επιφέρει πολλαπλά προβλήματα στην αναπτυξιακή προοπτική και κοινωνική συνοχή του ίδιου του νησιού και των κατοίκων του.

Τέλος, μέσω της Ερώτησης, το αρμόδιο Υπουργείο καλείται να απαντήσει:

  1. Πόσο ακόμη σκοπεύει να καθυστερήσει τη συμμόρφωση της Πολιτείας με την απόφαση του ΣτΕ σχετικά με την καταγραφή, στην Εθνική Απογραφή, της «Χώρας» Καλύμνου ως αυτοτελούς οικισμού;
  2. Προτίθεται να καταθέσει νομοθετική ρύθμιση που θα λύνει τα όποια ζητήματα και θα ανοίγει τον δρόμο αναδρομικής συμπερίληψης στο έντυπο Απογραφής του 2021, της «Χώρας» Καλύμνου ως αυτοτελούς οικισμού, διορθώνοντας έτσι μια κατάφωρη αδικία;

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης περί αναδρομικής αναγνώρισης στην Απογραφή του 2021 του οικισμού «Χώρα» Καλύμνου»

Όπως πολλές φορές έχει επισημανθεί από εκπροσώπους και φορείς της Καλύμνου, η εξαίρεση από την Απογραφή του 2021 του Οικισμού της «Χώρας» του νησιού συνιστά μια ιστορική προσβολή.

Τόσο στην Απογραφή του 2011, όσο και σε αυτήν του 2021, ένας ολόκληρος ιστορικός οικισμός, η «Χώρα» Καλύμνου, «διαγράφηκε» από το χάρτη, αν και είναι η ιστορική πρωτεύουσα του νησιού, ήδη με το ΠΔ 29/8/80 (ΦΕΚ 694 Δ’/8-12-1980) χαρακτηριζόταν πάντοτε ως αυτοτελής και ανεξάρτητος οικισμός και ήταν αποτυπωμένη σε όλες τις, προ του 2011, απογραφές.

Η μη καταγραφή της «Χώρας», στην σχετική απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ, ως αυτοτελής οικισμός έχει επιφέρει πολλά προβλήματα σε οικονομικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό επίπεδο. Ο οικισμός πλέον δεν μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα (ευρωπαϊκά και άλλα) τα οποία έχουν σα σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη των σπάνιων χαρακτηριστικών του, οι επαγγελματίες και βιοτέχνες της «Χώρας» δεν μπορούν υπαχθούν στο ασφαλιστικό καθεστώς του ΟΓΑ (Ν. 3846/2010), ενώ, λόγω της αλλαγής των ορίων των οικισμών, έτσι όπως προέκυψαν από την τελευταία απογραφή, δεν μπορούν να φτιαχτούν έργα υποδομής, πχ. αποθήκες (Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας). Επιπλέον, λόγω «ψευδούς» αύξησης του πληθυσμού της Πόθιας (με την συμπερίληψη της «Χώρας», ο πληθυσμός της πρωτεύουσας έχει πια αγγίξει τις 10.000) απειλείται και η συνέχιση λειτουργίας των ήδη υπαρχουσών βιοτεχνικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων (πχ. ΚΥΑ 13727/724).

Επειδή μέχρι σήμερα το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει απαντήσει στις Ερωτήσεις σχετικά με την ανάγκη διόρθωσης του δελτίου απογραφής και συμπερίληψης της «Χώρας» Καλύμνου σε αυτό,

Επειδή σύμφωνα με την 2/2020 Απόφαση του ΣτΕ έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης του Δήμου της μη καταγραφής του οικισμού της «Χώρας» ως αυτοτελούς αλλά μέχρι τώρα η Δημόσια Διοίκηση δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια διόρθωσης,

Επειδή η Κάλυμνος ζητάει δικαίωση και αναγνώριση της ιστορικότητας της «Χώρας»,

 Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

  1. Πόσο ακόμη σκοπεύει να καθυστερήσει τη συμμόρφωση της Πολιτείας με την απόφαση του ΣτΕ σχετικά με την καταγραφή, στην Εθνική Απογραφή, της «Χώρας» Καλύμνου ως αυτοτελούς οικισμού;
  2. Προτίθεται να καταθέσει νομοθετική ρύθμιση που θα λύνει τα όποια ζητήματα και θα ανοίγει τον δρόμο αναδρομικής συμπερίληψης στο έντυπο Απογραφής του 2021, της «Χώρας» Καλύμνου ως αυτοτελούς οικισμού, διορθώνοντας έτσι μια κατάφωρη αδικία;

Ο ερωτών Βουλευτής

Σαντορινιός Νεκτάριος