Νέες εγγραφές σε κενές θέσεις των ειδικοτήτων του Α΄ Εξαμήνου του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) ΚΑΛΥΜΝΟΥ έως την ΠΕΜΠΤΗ 5-10-2023, για το έτος κατάρτισης 2023-2024.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης επιλογής έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς ηλικιακό όριο.

Ειδικότητες με κενές θέσεις εγγραφών στο Α’ Εξάμηνο

1.  ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ (9 ΘΕΣΕΙΣ )

2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (20 ΘΕΣΕΙΣ )

3. ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ (6 ΘΕΣΕΙΣ )

4. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (15 ΘΕΣΕΙΣ )

Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. προσφέρουν ποιοτική δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση. Η φοίτηση διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης σ΄ αυτά της περιόδου πρακτικής άσκησης.

Στους αποφοίτους χορηγείται Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης.

Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα να κατατάσσονται σε τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων που διενεργούνται με την επιμέλεια των Α.Ε.Ι.

Για διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΔΙΕΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ:

ΠΟΤΑΜΟΙ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ   ΤΚ: 85200

Γραφεία τηλέφωνο :2243051215

grammateia@iek-kalymn.dod.sch.gr

facebook:Ι.Ε.Κ. Καλύμνου

Web: https://sites.google.com/site/iekkalimnou/