«Δεν πρέπει να εγκαταλείπουν τη θέση τους γιατροί σε μικρότερα νησιά προκειμένου να συνοδεύουν περιστατικά με αεροδιακομιδές», τονίζει ο Μάνος Κόνσολας που ανέλαβε πρωτοβουλία  για να ενισχυθεί με γιατρούς ο τομέας αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ στη Ρόδο, προκειμένου να καλύπτονται όλες οι εφημερίες και να μην αναγκάζονται γιατροί από άλλα νησιά να συνοδεύουν τα περιστατικά κατά την αεροδιακομιδή τους σε νοσοκομείο, αφήνοντας κενή τη θέση τους.

Ο κ. Κόνσολας τονίζει ότι το ΕΚΑΒ προσφέρει τεράστιας σημασίας έργο στις νησιωτικές περιοχές, προχωρώντας πολύ συχνά σε αεροδιακομιδές σε νοσοκομεία εκτάκτων περιστατικών.

Αποτελεί πρόβλημα όμως το γεγονός ότι  πολλές φορές , δεν υπάρχει γιατρός εφημερίας στον τομέα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ στις νησιωτικές περιφέρειες, με αποτέλεσμα ο ασθενής υποχρεωτικά να συνοδεύεται από γιατρούς που υπηρετούν σε δομές υγείας των νησιών, είτε ως αγροτικοί ιατροί.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου όταν τυγχάνει ο γιατρός σε ένα μικρό νησί να είναι ο μοναδικός που υπηρετεί εκεί, το ζήτημα της απουσίας του είναι μείζον πρόβλημα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρωτοβουλίας του κ.Κόνσολα:

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2021

ΑΠ 458/19-10-2021

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ : « Ανάγκη άμεσης στελέχωσης του ΕΚΑΒ με γιατρούς για την κάλυψη των αναγκών του τομέα αεροδιακομιδών στις νησιωτικές περιοχές».

Κύριε Υπουργέ,

Το ΕΚΑΒ προσφέρει τεράστιας σημασίας έργο στις νησιωτικές περιοχές, προχωρώντας πολύ συχνά σε αεροδιακομιδές σε νοσοκομεία εκτάκτων περιστατικών.

Ουδείς αμφισβητεί τη σημασία αλλά και την αναγκαιότητα αυτού του έργου, που αναγνωρίζεται από όλους και ιδιαίτερα από τους κατοίκους των νησιών.

Το πρόβλημα έγκειται στο ότι πολλές φορές , δεν υπάρχει γιατρός εφημερίας στον τομέα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ στις νησιωτικές περιφέρειες, με αποτέλεσμα ο ασθενής υποχρεωτικά να συνοδεύεται από γιατρούς που υπηρετούν σε δομές υγείας των νησιών είτε ως αγροτικοί ιατροί.

Αυτό όμως σημαίνει ότι εγκαταλείπουν τη θέση τους και δημιουργούν κενά στις ήδη υποστελεχωμένες δομές δημόσιας υγείας των νησιών.

Όταν μάλιστα τυγχάνει ο γιατρός σε ένα μικρό νησί να είναι ο μοναδικός που υπηρετεί εκεί, αντιλαμβάνονται όλοι τι σημαίνει η απουσία του από το νησί.

Είναι αδήριτη ανάγκη συνεπώς να ενισχυθεί με γιατρούς ο τομέας αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ στη Ρόδο, να καλύπτονται όλες οι εφημερίες και να μην αναγκάζονται γιατροί από άλλα νησιά να συνοδεύουν τα περιστατικά κατά την αεροδιακομιδή τους σε νοσοκομείο, αφήνοντας κενή τη θέση τους.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός του Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση με γιατρούς του τομέα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ στη Ρόδο προκειμένου να καλύπτονται οι εφημερίες και να μην δημιουργείται η ανάγκη να συνοδεύουν γιατροί από μικρότερα νησιά τα περιστατικά στις αεροδιακομιδές;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου