Ο τ. Υφυπουργός Μάνος Κόνσολας, έκανε σήμερα στη βουλή παρέμβαση – πρόταση, για την ανάγκη αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο για τη δασοπυρόσβεση και δασοπροστασία.

Ακολουθεί η  παρέμβαση-πρόταση του Βουλευτή Δωδεκανήσου και Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής:

“Οι εφιαλτικές μέρες που ζήσαμε, επιβάλλουν να αλλάξουμε ό, τι δεν κάναμε μέχρι σήμερα σωστά στον τομέα της δασοπροστασίας και της δασοπυρόσβεσης.

Στη δημόσιο διάλογο, που έχει ήδη ανοίξει εκ των πραγμάτων, θέλω να καταθέσω  τις παρακάτω προτάσεις:

1ον: Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Δασοπυρόσβεσης σε κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Όχι όμως στα χαρτιά. Αναφέρομαι σε μια δομή με τα δικά της εναέρια μέρα και ειδικές επίγειες δυνάμεις που θα επιχειρούν με ταχύτητα.

Ο Ενιαίος Φορέας θα συντονίζει το προσωπικό όλων των εμπλεκόμενων φορέων όπως η Πυροσβεστική, η Δασική Υπηρεσία και η αυτοδιοίκηση.

2ον: Συγκρότηση ειδικού σώματος δασοκομάντος που θα υπάγεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, κάτι που αποτελούσε και προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας.

3ον: Ενίσχυση και αναδιοργάνωση της Δασικής Υπηρεσίας που θα επικεντρωθεί στον τομέα της πρόληψης με την ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων και την υλοποίηση έργων πρόληψης και προστασίας.

4ον: Υπογειοποίηση των δικτύων της ΔΕΗ στις δασικές περιοχές. Άμεσα θα πρέπει να επεκταθεί η ένταξη και η χρηματοδότηση αυτών των έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

5ον: Αλλαγή του πλαισίου της δασικής νομοθεσίας για να επιτρέπει παρεμβάσεις προστασίας και πρόληψης στις δασικές περιοχές.

6ον: Αλλαγή των χρονικών ορίων για την έναρξη και τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, κάτι που επιβάλλεται πλέον από την κλιματική αλλαγή.

7ον: Χρηματοδότηση των δήμων για την εκπόνηση και υλοποίηση τοπικών σχεδίων αντιπυρικής προστασίας σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος.

8ον: Εθνικό Σύστημα Καταγραφής και Χαρτογράφησης των απαιτούμενων έργων πρόληψης στις δασικές περιοχές.

Η συζήτηση για τη δασοπυρόσβεση και τη δασοπροστασία, δεν επιτρέπεται να μετατραπεί σε κομματική αντιπαράθεση ούτε να πάρει τα τοξικά χαρακτηριστικά των τελευταίων ημερών.

Ας μιλήσουμε επιτέλους με προτάσεις, ας περάσουμε σε έργα και πράξεις.”