Την Τρίτη 5 Οκτωβρίου θα γίνει «μεικτή» συνεδρίαση του Δ.Σ., καθώς θα παραστούν «διά ζώσης» μόνο οι εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες  το  τελευταίο  εξάμηνο, ενώ οι υπόλοιποι σύμβουλοι θα συμμετάσχουν ταυτόχρονα μέσω της πλατφόρμας zoom, σύμφωνα με τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν.

Το βασικό θέμα της συνεδρίασης, που θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι, μια ώρα αρκετά απαγορευτική για όσους εργάζονται, θα είναι η «Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020 (Ισολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσεως και Προσάρτημα) του Δήμου Καλυμνίων».

Ακολουθεί η ανακοίνωση από το Γραφείο του Δ.Σ.