Στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης ύψους 455.000,00 €, βάσει της οποίας η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα χρηματοδοτήσει το έργο «Ανακατασκευή Χλοοτάπητα και Ταρτάν Δημοτικού Σταδίου Καλύμνου», προέβησαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Καλυμνίων, Δημήτρης Διακομιχάλης.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του εκτεταμένου ειδικού προγράμματος βελτίωσης των αθλητικών υποδομών στα νησιά ευθύνης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία αποδεικνύει εμπράκτως το ενδιαφέρον και τη μέριμνά της για τον αθλητισμό και για την βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων, προκειμένου αυτές να γίνουν περισσότερο ασφαλείς και φιλικές προς τους μικρούς και μεγάλους χρήστες τους.

Βάσει των προβλεπομένων από την Προγραμματική Σύμβαση, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου, με το ποσό των 455.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεών της.
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Καλυμνίων.

Η Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην ανακατασκευή του χλοοτάπητα και του ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Καλύμνου στον οικισμό Χώρας της ν. Καλύμνου. Σκοπός των επεμβάσεων είναι να εξασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή λειτουργία του γηπέδου. Η ανακατασκευή των παραπάνω κρίνεται απαραίτητη για την βελτίωση και την ασφαλή χρήση τους από τους αθλούμενους.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής :

  • Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων που πρόκειται να επισκευασθούν με κατάλληλο εξοπλισμό σε βάθος μέχρι το υγιές τμήμα.
  • Η αντικατάσταση του ταρτάν στον στίβο του Δημοτικού Γηπέδου συνολικού εμβαδού

περίπου 4.500,00 τμ.

  • Η αντικατάσταση του χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου του Δημοτικού Γηπέδου Καλύμνου συνολικού εμβαδού περίπου 6.700,00 τμ.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την μελέτη που θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων.

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.

Το Γραφείο Τύπου