“Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας”
Για την Κάλυμνο πλέον καλείτε το 166 (χωρίς πρόθεμα).
Όταν χρειάζεται Άμεση Βοήθεια μεταφοράς σε νοσοκομείο.
Αν χρειασθείτε εσείς ή κάποιος άλλος να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο τότε:
Αν έχετε την δυνατότητα να μετακινηθείτε προς το πλησιέστερο νοσοκομείο που εφημερεύει με δικό σας τρόπο παρακαλούμε πραγματοποιείστε το. Έτσι δίνετε την δυνατότητα σε συνάνθρωπο μας που έχει άμεση και μεγαλύτερη ανάγκη από εσάς το ασθενοφόρο, να το χρησιμοποιήσει