Ασταμάτητα τα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ, μετά την παρέμβαση με αποστραγγιστικά έργα στο Φλασκά, προχωρούν σε παρόμοιες παρεμβάσεις, αυτή τη φορά στο Άργος.

Σε περιοχή που αντιμετωπίζει κάθε χρόνο πρόβλημα με τα στάσιμα νερά της βροχής, βρέθηκαν τα συνεργεία της δημοτικής επιχείρησης, δημιουργώντας δίκτυο σωλήνων και φρεατίων, ώστε να αποτραπεί στο μέλλον το φαινόμενο με την λίμνη που δημιουργείται κάθε φορά από τα όμβρια ύδατα.

Εντός των ημερών ενδέχεται να ολοκληρωθεί η παρέμβαση, όπως τόνισε στον φακό του “Π.τ.Κ.” ο υπεύθυνος του έργου.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video