Μια εργολαβία 26 μηνών, που υπογράφτηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή τον Ιούνιο του 2019, όταν πλέον είχε εκπνεύσει ουσιαστικά η θητεία της και ξεκίνησε από την νέα του Δ. Διακομιχάλη, με την πρώτη πίσσα «να πέφτει» τον Νοέμβριο και μετά από σειρά αναβολών και 4 παρατάσεις, ολοκληρώθηκε τελικά με την ολοκλήρωση του τμήματος από Πλατεία Αναστάσεως έως Άγιο Μάμμα.

Άπειρα τα δημοσιεύματα των τοπικών ΜΜΕ για την πορεία των … ασφαλτοστρώσεων, που ακολούθησαν πιστά την «παράδοση» των έργων στην Κάλυμνο και έκλεισαν «αισίως» τους 26 μήνες και αφού μεσολάβησαν πολλές αναβολές και 4 παρατάσεις, έφτασαν στο τέλος, ενώ η εξέλιξή τους έγινε  … τμηματικά!

Μετά και την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης από την περιοχή Αγ. Μάμμα έως την Ανάσταση, ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου, με την ονομασία «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικού οδικού δικτύου με πρόσβαση σε τουριστικές»,  προϋπολογισμού 2.020.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% με το φυσικό αντικείμενο του να προβλέπει χωματουργικές και ασφαλτικές εργασίες.

Να τονιστεί πως η εργολαβία υπογράφτηκε κατά την εκπνοή της προηγούμενης Δημαρχίας του Γιάννη Γαλουζή με την ανάδοχο εταιρεία, «3Κ Τεχνική Α.Ε.», στις 26 Ιουνίου, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, με έκπτωση 40.14% και την προθεσμία αποπεράτωσης του έργου να έχει οριστεί σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες (σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου.)

Τέλος να αναφερθεί  ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μικρές ασφαλτικές εργασίες σε διάφορες περιοχές στα πλαίσια των υπολειπόμενων πιστώσεων του έργου.