Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής

Η ολοκλήρωση του «Χαλίκειου» ως συμπληρωματικής Πτέρυγας του Νοσοκομείου Καλύμνου αποτελεί πλέον Ιστορικό  Γεγονός  και ως τέτοιο θα καταγραφεί.

   Μια νοσοκομειακή πτέρυγα με λειτουργικότητα και υψηλές προδιαγραφές σχεδιασμού και τεχνολογίας, ένα σύγχρονο κτιριακό οικοδόμημα που παρόλα τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν μέχρι την ολοκλήρωσή του, θα μείνει για να στηρίξει τις ανάγκες του τόπου, κάνοντας υπερήφανο τον Ευεργέτη της Καλύμνου Ιωάννη Αντ. Χαλίκο, ο οποίος με μοναδικό κίνητρο την αγάπη του για την Κάλυμνο, με αποκλειστικές δαπάνες δικές του, εκ θεμελίων ακόμη έως και την ολοκλήρωσή του σήμερα, στάθηκε αρωγός με επιμονή χωρίς να λογαριάσει τίποτα για την ολοκλήρωση του σκοπού του.
   Είναι γεγονός πως παρόλες τις τόσες και τόσες γενναιόδωρες προσφορές του στην Κάλυμνο με λεωφορεία, με μονάδα παροχής οξυγόνου, με χρηματοδοτήσεις σε  συσσίτια, συλλόγους κλπ με το συγκεκριμένο έργο ο Συμπατριώτης μας και Μεγάλος Ευεργέτης Ιωάννης Αντ Χαλίκος ξεχώρισε, και αυτοδίκαια πλέον περνάει σε άλλο επίπεδο.

   Tο όνομα του θα παραμένει στον χρόνο επίκαιρο,  μαζί με των τόσων άλλων Καλυμνίων Ευεργετών που αγάπησαν αυτό τον τόπο
   Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την αποφασιστικότητα και την επάρκεια των συνεργατών του κ. Χαλίκου οι οποίοι κάτω από τις οδηγίες του και την εμπειρία του, με ένθερμο ζήλο κατάφεραν να ολοκληρώσουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχαν οριστεί απο τους αρμοδίους το  συγκεκριμένο έργο.

Το ‘’ΧΑΛΙΚΕΙΟ’’ αποτελεί ένα πραγματικό στολίδι στον τομέα της δημόσιας Υγείας στην Κάλυμνο.

Μαύρος Γεώργιος

Χατζημάρκος
Χατζημάρκος
Χατζημάρκος
Χατζημάρκος