Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής

Ένας νέος άνθρωπος, επιστήμονας και με πλούσια κοινωνική και εθελοντική δράση, ο Μανόλης Γ. Κοπανέζος, με διάθεση για προσφορά στον τόπο του, πορεύεται με τη ν παράταξη του Γιώργου Μαύρου προς τις εκλογές του Οκτωβρίου, με όρεξη για δουλειά και χωρίς μικροπολιτικές και, όπως δηλώνει ο ίδιος, “με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις και τα πιστεύω του”

Χατζημάρκος
Χατζημάρκος
Χατζημάρκος
Χατζημάρκος