Με σημερινή ανακοίνωση από το γραφείο του Δημάρχου, γνωστοποιείται πως οι επαγγελματίες αγρότες που υπέστησαν ζημιές από την πρόσφατη θεομηνία, θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις αποζημίωσης στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, μέχρι την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022

Ακολουθεί το σχετικό δ.τ.