Γραμμή επικοινωνίας και στήριξης προς δημότες, που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να μετακινηθούν και να εξυπηρετηθούν στις καθημερινούς ανάγκες, ειδικά στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας, ανακοινώνει ο Δήμος Καλυμνίων.

Καλώντας όσοι έχουν ανάγκη στήριξης για τις καθημερινές τους ανάγκες στη γραμμή 22430 23140, μπορούν να λάβουν την οποιαδήποτε βοήθεια, που αφορά είτε την αγορά φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης, είτε την εξυπηρέτησή τους σε κάποια υπηρεσία του Δημοσίου.

Αποτελεί μια σημαντική δράση από τον Δήμο, καθώς μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που χρήζουν άμεσης στήριξης και επισημαίνεται πως αυτή η πρωτοβουλία δεν θα πρέπει να μείνει στα όρια των τυπικών εξαγελιών, αλλά να γίνει πράξη και ως τέτοια θα αξιολογηθεί στην πορεία. 

Ακολουθεί η ανακοίνωση του γραφείου του αρμόδιου Αντιδημάρχου:

Κάλυμνος, 23-11-2020

Αρ. Πρωτ. 23285

O Δήμος Καλυμνίων- Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας ανακοινώνει ότι λειτουργεί δομή παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης προς τους δημότες που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους προκειμένου να εξυπηρετηθούν.

Όσοι δημότες χρειάζονται βοήθεια και εξυπηρέτηση για τα κατωτέρω θέματα που αναφέρονται σε:

1. Αγορά φαρμάκων

2. Αγορά ειδών πρώτης ανάγκης

3. Διεκπεραίωση αιτημάτων τους, όπως είναι η παραλαβή αιτήσεων – η παράδοση πιστοποιητικών και τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ

καλούνται να επικοινωνούν από τις 07:00 – 15:00 στο τηλέφωνο 22430-23140. Υπεύθυνη κ. Λουκατάρη Μαρία –Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας

Κύριο μέλημά μας είναι η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια του δημότη γι’ αυτό σε παρακαλούμε να μείνεις σπίτι και να αποτανθείς σε εμάς για την κάλυψη των άμεσων αναγκών σου.

Μείνε σπίτι

Επικοινώνησε

Είμαστε εδώ, για σένα.

Ο Αντιδήμαρχος Καλυμνίων

Τσέρος Α. Ηλίας