Το Λιμεναρχείο Καλύμνου ενημερώνει πως αύριο Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, προβλέπονται έντονα καιρικά φαινόμενα και για τον λόγο αυτό προχωρά σε ανακοίνωση και σχετικές συστάσεις:

α) Συστήνεται στους ιδιοκτήτες και κυβερνήτες μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς
πρόσδεσης και να μην αποπλεύσουν κατά το χρόνο ισχύος του έκτακτου δελτίου.
β) Οι χειμερινοί κολυμβητές συστήνεται όπως αποφεύγουν τη λήψη θαλάσσιου λουτρού.
γ) Ναυταθλητικοί και Αλιευτικοί σύλλογοι, παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους και να αποφύγουν την
δραστηριοποίηση κατά τον χρόνο ισχύος του έκτακτου δελτίου.
δ) Ενώσεις ρυμουλκών πλοίων και εθελοντικές οργανώσεις παρακαλούνται για την ετοιμότητά τους προς παροχή
συνδρομής σε περίπτωση περιστατικού στην θάλασσα.
ε) Ναυτικοί πράκτορες που κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για την ενημέρωσή των πλοιάρχων των πλοίων που
πρακτορεύουν.
3.Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση ανάγκης, οι επικοινωνίες μεταξύ σκαφών και Υπηρεσίας μας, διενεργούνται στο Κανάλι
VHF 12
και τηλεφωνικά στο Λ/Χ Καλύμνου, στα τηλ.:2243029304 – 24444.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΜΥ (www.emy.gr)

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Καλύμνου: