Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον εθνικό ευεργέτη για την Κάλυμνο”

Η Διοικητής του Νοσοκομείου Κατερίνα Εμμανουήλ, μετά την υπογραφή του πρακτικού παράδοσης – παραλαβής του “Χαλίκειου”, της πτέρυγας που δώρισε ο Γιάννης Χαλίκος στο ίδρυμα της Καλύμνου, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση, με έντονη την συγκίνηση για την καθοριστική αυτή εξέλιξη για την υγεία στο νησί.

Είναι έκδηλη η ικανοποίηση της Κ. Εμμανουήλ, από την ένταξη στο Νοσοκομείο μιας σύγχρονης και απόλυτα λειτουργικής πτέρυγας, καθώς υπό την δική της διοίκηση το “Βουβάλειου” Γ.Ν. απέκτησε την εικόνα ενός σύγχρονου νοσηλευτικού ιδρύματος, που χάρη και στη δωρεά του Γ. Χαλίκου, παρέχει το αίσθημα ασφάλειας στο νησί αλλά και στην γύρω περιοχή.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Κ. Εμμανουήλ

Μια πολύ μεγάλη μέρα για την Κάλυμνο, η σημερινή!
Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση για την τιμή, να υπογράψω την παράδοση του «ΧΑΛΙΚΕΙΟΥ» από τον δωρητή κ. Ιωάννη Χαλίκο προς το Νοσοκομείο Καλύμνου!!!
Η λειτουργία του «ΧΑΛΙΚΕΙΟΥ» ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2021. Από σήμερα και τυπικά, η νέα Πτέρυγα του Νοσοκομείου Καλύμνου, το «ΧΑΛΙΚΕΙΟ», αποτελεί ένα κόσμημα για το νησί της Καλύμνου και την ευρύτερη περιοχή!
Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κ. Ιωάννη Χαλίκο, που αποτελεί για την Κάλυμνο έναν σύγχρονο εθνικό ευεργέτη!!!
Η Διοικήτρια του Γ.Ν. Καλύμνου Αικατερίνη Εμμανουήλ”