Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Καλύμνου, από την δευτέρα 30 Μαϊου και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, κατά μήκος της παραλιακής ζώνης της πόλεως Καλύμνου, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που θα περιλαμβάνουν απαγόρευση στάθμευσης, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:

 1. Από το κτίριο της ιχθυόσκαλας έως και το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΒΟΥΡΟΣ»
 2. Από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΒΟΥΡΟΣ» έως και το κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου
 3. Από το κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου έως και το ξενοδοχείο με την επωνυμία «OLYMPIC»,
 4. Από το ξενοδοχείο με την επωνυμία «OLYMPIC» έως και το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με επωνυμία «CIAO»
 5. Από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με επωνυμία «CIAO» έως και το σημείο έμπροσθεν του Λιμεναρχείου,
 6. Στην Κεντρική Προβλήτα Επιβατηγού Λιμένα Καλύμνου
 7. Από το κτίριο του Δημοτικού Γραφείου Τουρισμού έως και την Νέα Παραλία –Κασόνια
 8. Στο έγγραφο που έδωσε στη δημοσιότητα το Λιμεναρχείο, υπάρχουν διευκρινήσεις τόσο για τις απαγορεύσεις στάθμευσης όσο και για τα σημεία που επιτρέπεται να παρκάρουν τα διάφορα οχήματα:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΘΕΜΑ: «Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Πόλεως Καλύμνου»

Έχοντας υπόψη:

α)Τις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.Δ.187/1973 (Α΄261) «Περί Κώδικος Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου» β)Τις διατάξεις του άρθρου 295 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Καλύμνου.

γ)Την με Αριθ.πρωτ.: 2132.15/2088/2016/20-07-2016 Αναφορά Λ/Χ Καλύμνου. δ)Την με Ω.Π.: 051332/08-2016 Διαταγή ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΛΑ Β΄.

ε)Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πόλεως Καλύμνου,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ O Y M E

Τη λήψη προσωρινών μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά μήκος της χερσαίας ζώνης Λιμένα Καλύμνου, για λόγους απρόσκοπτης διεξαγωγής της δημόσιας κυκλοφορίας από 30/05/2022 έως και την 30/09/2022 και μέχρι την έγκριση σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης.

Συγκεκριμένα:

 1. Από το κτίριο της ιχθυόσκαλας έως και το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΒΟΥΡΟΣ» απαγορεύεται η στάση και στάθμευση παντός είδους οχημάτων από την πλευρά των κτιρίων και από την απέναντι πλευρά επιτρέπεται μόνο στις διαμορφωμένες εσοχές.
 2. Από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΒΟΥΡΟΣ» έως και το κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου απαγορεύεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων εξαιρουμένων των δίκυκλων, τα οποία δύνανται να σταθμεύουν από την πλευρά των κτιρίων. Επιπλέον, από την απέναντι πλευρά επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στις ειδικά διαμορφωμένες εσοχές. Κατ’ εξαίρεση, στην εσοχή έναντι του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία ‘’ΜΑΜΟΥΖΕΛΛΟΣ’’ απαγορεύεται η στάση και στάθμευση παντός είδους οχημάτων.
 3. Από το κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου έως και το ξενοδοχείο με την επωνυμία «OLYMPIC», την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης κατά μήκος της χερσαίας ζώνης Λιμένα Καλύμνου για όλα τα οχήματα εξαιρουμένων των δίκυκλων οχημάτων, τα οποία δύνανται να σταθμεύουν από την πλευρά των κτιρίων. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις θέσεις που βρίσκονται κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), διαβάσεις πεζών και ειδικοί χώροι στάθμευσης, προορισμένοι αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑμέΑ).

Επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (ΑμέΑ) στις ορισθείσες θέσεις: έναντι ξενοδοχείου με την επωνυμία «OLYMPIC», έναντι του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «PORTO», έναντι καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με τη επωνυμία «ΥΑΚΙΝΘΟΣ», έναντι καταστήματος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, έναντι αρτοποιείου με την επωνυμία «ΣΟΥΛΟΥΝΙΑ», παραπλεύρως και έναντι κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου καθώς και έναντι Δημαρχιακού Μεγάρου, οι οποίες και θα σημανθούν κατάλληλα.

Επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων των κ. κ. Έπαρχου, Δημάρχου και Ειρηνοδίκη στις ορισθείσες θέσεις στάθμευσης έναντι του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ορίζονται θέσεις αφετηρίας έναντι του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου και θέση ολιγόλεπτης στάσης έμπροσθεν του Δημαρχιακού Μεγάρου για το τουριστικό τρενάκι, οι οποίες και θα σημανθούν κατάλληλα.

Επιτρέπεται η στάση μέχρι δύο (02) οχημάτων για την εξυπηρέτηση καταστημάτων σε χώρους που θα σημανθούν κατάλληλα. Επιτρέπεται η στάση μέχρι τεσσάρων (04) οχημάτων για την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις Δημόσιες υπηρεσίες σε χώρους που θα σημανθούν κατάλληλα.

 • Από το ξενοδοχείο με την επωνυμία «OLYMPIC» έως και το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με επωνυμία «CIAO» την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και στις δύο (02) πλευρές του δρόμου κατά μήκος της χερσαίας ζώνης Λιμένα Καλύμνου για όλα τα οχήματα εκτός των δίκυκλων, τα οποία δύνανται να σταθμεύουν από την πλευρά των κτιρίων και όχι στις κίτρινες απαγορευτικές διαγραμμίσεις.
 • Από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με επωνυμία «CIAO» έως και το σημείο έμπροσθεν του Λιμεναρχείου, απαγορεύεται η στάση και στάθμευση παντός είδους οχημάτων παρά μόνο στις ειδικά διαμορφωμένες εσοχές.
 • Στην Κεντρική Προβλήτα Επιβατηγού Λιμένα Καλύμνου την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των αυτοκινήτων και δίκυκλων.

Επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όπισθεν του κτιρίου της Φιλαρμονικής σε θέσεις που έχουν σημανθεί. Επίσης επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των αυτοκινήτων στο χώρο του κτιρίου του Δημοτικού Φόρου ο οποίος και θα σημανθεί κατάλληλα. Επιτρέπεται, επιπλέον η στάση και η στάθμευση ρυμουλκών οχημάτων (τρακτόρων) και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (επικαθήμενων) σε χώρο όπισθεν του κτιρίου του Δημοτικού Φόρου που έχει σημανθεί κατάλληλα, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των αναγκών φορτοεκφόρτωσης των πλοίων και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η στάση των προς φόρτωση σε πλοία οχημάτων θα επιτρέπεται κατά μήκος της νότιας πλευράς του Κεντρικού Προβλήτα μία (01) ώρα πριν τον κατάπλου του πλοίου.

 • Από το κτίριο του Δημοτικού Γραφείου Τουρισμού έως και την Νέα Παραλία –Κασόνια επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των αυτοκινήτων και των δίκυκλων μόνο στις ορισθείσες θέσεις στάθμευσης οι οποίες και θα σημανθούν κατάλληλα.

Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε όλες τις στροφές κατά μήκος της χερσαίας ζώνης Λιμένα Καλύμνου.

Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης ανάμεσα στους πυλώνες φωτισμού στην κεντρική προβλήτα.

Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε όλες τις προβλήτες που εξυπηρετούν την πρόσδεση σκαφών κατά μήκος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καλύμνου. Επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση αυτοκινήτων και δίκυκλων στην προβλήτα έναντι του κτιρίου του Δημαρχιακού Μεγάρου εκτός από τον χώρο πέριξ του σημείου πρόσδεσης του Ε/Γ-Δ/Ρ «ΜΑΝΙΑΪ» Ν.Κ.224, όπου υπάρχει ειδική σήμανση .

Την απαγόρευση παραμονής ανελκυσθέντων σκαφών καθώς και τρέιλερ καθ΄ όλο το μήκος του Λιμένα καθώς και της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καλύμνου .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου παρακαλείται για την έγκαιρη και κατάλληλη σήμανση των θέσεων.

Οι παραβάτες της παρούσης Αποφάσεως ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α΄261) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και του Κ.Ο.Κ..

Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.-

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Θεόφιλος