Απο Καταδυτικό Κέντρο – συνεργείο της Καλύμνου λάβαμε την ακόλουθη επιστολή, στην οποία αναφέρεται η “μεροληπτική” ανάθεση των εργασιών επισκευής στο Ν. Κάλυμνος μετά την πρόσκρουση, που έγιναν στο σκάφος της ΑΝΕΚ, πριν αναχωρήσει για τον δεξαμενισμό στον Πειραιά.

Ακολουθεί η επιστολή που απευθύνεται στην ΑΝΕΚ και στους μετόχους: