Από την σύνταξη του «Παλμού της Καλύμνου» ευχόμαστε με παραδοσιακά  Κάλαντα σε όλους τους Καλύμνιους, όπου γης, αλλά και σε όλους τους νησιώτες, να περάσουν με υγεία και ευτυχία τις γιορτές των Χριστουγέννων.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video