Στο δρόμο από Ελιές προς Πλατύ Γυαλό, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για πρόκληση ατυχήματος από ετοιμόρροπο τοιχίο παλιού κτίσματος, το οποίο μπορεί να υποχωρήσει, ιδιαίτερα σε περίπτωση βροχής.

Ο τοίχος βρίσκεται ακριβώς στην άκρια του δρόμου και μάλιστα πάνω στη στροφή και οι διερχόμενοι οδηγοί αλλά και οι πεζοί πρέπει να είναι προσεκτικοί, καθώς συγκρατείται από μια πέτρα, μέχρι να κατεδαφιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου οι οποίες είναι ενήμερες.