Η Ι. Μητρόπολη, ανακοινώνει πως ο Ρ/Σ που εκπέμπει και στην περιοχή μας, με την ονομασία “Χριστιανισμός”, στις συχνότητες 106,80, 104,3 και 103,1 στα FM, αποτελεί προπαγανδιστικό μέσο της αιρέσεως των Πεντηκοστιανών και συστήνει στους ακροατές να μην τον συγχέουν με Ορθόδοξους Εκκλησιαστικούς Σταθμούς.

Ακοκουθει η ανακοίνωση της Ι. Μητρόπολης: