Στην περιοχή Θέρμα, βρίσκονται οι Θερμοπηγές της Καλύμνου, μια δημοτική περιουσία πολλών στρεμμάτων, (48.873,00 τ.μ.) με κτηριακές εγκαταστάσεις, που δεκαετίες παραμένουν αναξιοποίητα και σε πλήρη εγκατάλειψη.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Σχεδιασμοί για την αξιοποίηση τους έγιναν κατά καιρούς, όμως αποδείχτηκαν “ασκήσεις επί χάρτου”, αν και στις προεκλογικές δεσμεύσεις όλων -και της σημερινής Δημαρχίας- το ζήτημα φιγουράρει εδώ και δεκαετίες στις πρώτες “προτεραιότητες” (με την έννοια της προτεραιότητας να αποκτά άλλες διαστάσεις στο ετυμολογικό λεξικό της τοπικής πολιτικής).

Τον Δεκέμβριο του 2020, το Υπουργείο Τουρισμού ανάρτησε στην ιστοσελίδα του το ολοκληρωμένο Μητρώο των Αναγνωρισμένων Ιαματικών Φυσικών Πόρων  προκειμένου να υπάρχει επικαιροποιημένη ενημέρωση για τις ιαματικές πηγές, στο οποίο υπάρχουν και οι θερμοπηγές της Καλύμνου στην περιοχή «Θέρμα», ανάμεσα σε άλλες 70 περιοχές.

Μια επίσημη αναγνώριση των θερμοπηγών της Καλύμνου, που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο της αξιοποίησης, δεν φαίνεται να συγκινεί κανέναν και επιπλέον υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος να περιέλθουν στην κυριότητα ου δημοσίου, όπως έγινε τον Φεβρουάριο του 2021 και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν δεν θα ξαναγίνει προσπάθεια από το Υπουργείο Τουρισμού, με την αιτιολογία πως δεν έχουν αξιοποιηθεί.

Μια σημαντική περιουσία του Δήμου και μια δυνητική πηγή εσόδων για το νησί, τελικά παραμένει, μαζί με πολλά άλλα, στα συρτάρια της Δημοτικής Αρχής καθώς και των προκατόχων της.