Αν και αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα στην προσέλευση λόγω της ώρας (2:00 μ.μ.), σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, θα συζητηθεί η λήψη απόφασης σε σχέση με την εκμίσθωση του ακινήτου που θα εγκατασταθεί η μονάδα “Δεματοποίησης”, της ενδιάμεσης λύσης, μέχρι την οριστική εγκατάσταση της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων” από τον ΦΟΣΔΑ, μια δράση που θα γίνει από τον Δήμο με ίδια μέσα.

Η πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους αναφέει χαρακτηριστικά: “πρέπει άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την εκκίνηση των διαδικασιών για τη μίσθωση του ακινήτου για τον συγκεκριμένο σκοπό, ενώ στη συνέχεια οι όροι της δημοπρασίας θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή”

Το φλέγον αυτό ζήτημα, της ενδιάμεσης λύσης με την Δεματοποίηση των στερεών αποβλήτων, ώστε να σταματήσει η λειτουργία της Χωματερής, οφείλει ο Δήμος να το αντιμετωπίσει με δικές του ενέργειες, όπως δήλωσε και ο Περιφερειάρχης σε μια από τις τελευταίες επισκέψεις του στην Κάλυμνο, ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή του στον “Παλμό της Καλύμνου”, ο Δημήτρης Διακομιχάλης, αναφερόμενος στο θέμα είχε πει πως οι ευθύνες για την κατάσταση, δηλαδή την μη ύπαρξη μονάδας Δεματοποίησης, “δεν αφορούν την σημερινή Δημαρχία”, αλλά είχε επιρρίψει τις ευθύνες στην Δημαρχία του Γιάννη Γαλουζή, τον οποίο κατηγόρησε πως την περίοδο εκείνη ο Δήμαρχος Λέρου, άκουσε τη “συμβουλή” του και προχώρησε τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα σήμερα στη Λέρο να λειτουργεί ο δεματοποιητής, ενώ η Δημοτική Αρχή του Γιάννη Γαλουζή, “περί άλλων ετύρβαζε”.

Αν τελικά γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο γι’ αυτό το θέμα, αναμένονται συγκρούσεις ανάμεσα στην παράταξη του Δημάρχου και στις αντιπολιτεύσεις.