Κυριακή των Βαΐων και το απόγευμα σε όλες τις εκκλησίες ακούστηκε “Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός”, καθώς οι πιστοί παρακολούθησαν με την δέουσα κατάνυξη την Ακολουθία του Νυμφίου.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Εικόνες και αποσπάσματα από την ενορία του Αγίου Μάμαντος (Μ Μέρης)