Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής

Από το ξενοδοχείο “Porto Potha” στην Τέλενδο, ζητείται γυναίκα για καθαρισμό δωματίων.

Προσφέρεται εργασία πλήρους (8ωρης) απασχόλησης, για 6 ημέρες την εβδομάδα και για την περίοδο από τις 10 Μαίου έως τέλος Σεπτεμβρίου.

Τα έξοδα μεταφοράς προς Τέλενδο με το σκάφος, θα καλύπτονται από την διαχείριση.

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2243051845 και ώρες από τις 19:00 έως τις 22:00

Χατζημάρκος
Χατζημάρκος
Χατζημάρκος
Χατζημάρκος