Η σημερινή διοίκηση του «Βουβάλειου» Νοσοκομείου Καλύμνου, προχώρησε στην ανακοίνωση και λήψη μέτρων, με βάση τα δεδομένα από την πανδημία του κορωνοϊού.

Η νέα Διοικητής, Κατερίνα Εμμανουήλ, δείχνει πως έχει στόχο τόσο την τήρηση των υγειονομικών μέτρων όσο και την γενικότερη ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου, καθώς ήδη έχουν εφαρμοστεί κανόνες λειτουργίας και λειτούργησε ξανά η φύλαξη του χώρου, ο έλεγχος της κεντρικής εισόδου και η λειτουργία ξανά του θυρωρείου.

Ακολουθεί ανακοίνωση της Διοικητού για τα υγειονομικά μέτρα:

ΘΕΜΑ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Σύμφωνα με τα τελευταία μέτρα προστασίας κατά του COVID-19 και τα οποία θα επικαιροποιούνται ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες της χώρας, αλλά και της Καλύμνου, στο Νοσοκομείο μας ισχύουν τα εξής:

  1. Ένας (1) συνοδός/επισκέπτης ανά ασθενή.
  2. Τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου, πλην της διενέργειας ιατρικών πράξεων.
  3. Ασθενείς για επεμβατική εξέταση ή για εξέταση, που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα, υπόκεινται σε έλεγχο με rapid test, εντός 48 ωρών πριν την εξέταση.
  4. Οι συνοδοί ασθενών:

● Οι πλήρως εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες εντός 6μήνου δεν υπόκεινται σε έλεγχο με rapid test.

● Οι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες υπόκεινται σε έλεγχο με rapid test, εντός 48 ωρών πριν την είσοδό τους.

  • Οι συνοδοί νοσηλευομένων ασθενών:

● Οι πλήρως εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες εντός 6μήνου, υπόκεινται σε έλεγχο με rapid test, εντός 48 ωρών πριν την είσοδό τους.

● Οι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες υπόκεινται σε έλεγχο με τη μέθοδο PCR, εντός 48 ωρών πριν την είσοδό τους.

  • Από τις παραπάνω υποχρεώσεις εξαιρούνται οι συνοδοί ασθενών, που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Τα παραπάνω έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντάσσονται στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και οφείλουν να τα εφαρμόσουν όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

                                                                                Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ                                                                                    

                       Αικατερίνη Α. Εμμανουήλ