Η οικογένεια του αείμνηστου Αριστοτέλη Παυλίδη, εκφράζει με μήνυμα τις ευχαριστίες σε όλο τον κόσμο από τα Δωδεκάνησα και όλη την Ελλάδα, για την συμμετοχή στο πένθος από την απώλεια του μεγάλου νησιώτη πολιτικού, που έφυγε στις 25 Οκτωβρίου.