Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής

Η διεύθυνση του 2ου Δημοτικού Σχολείου πόλεως Καλύμνου, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τις εταιρείες ΒΕΧΡΩ Α.Ε. ΚΑΙ ΧΡΩΤΕΞ Α.Ε. για τα χρώματα που διέθεσαν και τον Νικόλα Κλήμη, που μεσολάβησε για την πραγματοποίηση των χορηγιών, ώστε να συντηρηθεί το σχολείο.

Χατζημάρκος
Χατζημάρκος
Χατζημάρκος
Χατζημάρκος