Με επιστολή, η οικογένεια του τ. Δημάρχου Γιάννη Γαλουζή, εκφράζει τις ευχαριστίες της σε όλους, για την συμπαράσταση στην μεγάλη απώλεια της αείμνηστης μητέρας του Καλλιόπης Γαλουζή, που έφυγε στις 30 Απριλίου

Ακολουθεί η επιστολή που υπογράφει για την οικογένεια ο τ. Δημαρχος