Στη σημερινή Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΚ, ο Γιάννης Μαστροκούκος υπέβαλε επιστολή με ερωτήματα που αφορούν τόσο τη βύθιση του “Κάλυμνος Σταρ” όσο και την ναυπήγηση του νέου σκάφους της εαταιρείας.

Ακολουθεί η επιστολή Μαστροκούκου:

Προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΕΚ

(της 9ης Σεπτεμβρίου 2022 ή σε κάθε μετ’αναβολή αυτής)

Κοιν. Πρόεδρο και μέλη ΔΣ ΑΝΕΚ ΑΕ.

Θέμα: Ολική καταστροφή του σκάφους «ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΣΤΑΡ» και ναυπήγηση νέου σκάφους

ΠΥΡΚΑΓΙΑ-ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΚΑΦΟΥΣ «ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΣΤΑΡ»

 Όπως γνωρίζετε, έχουν περάσει 22 περίπου μήνες απ’ τη θλιβερή ημέρα που εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σκάφος της εταιρείας «ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΣΤΑΡ», εν πλω προς Πειραιά, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ολική του καταστροφή και βύθισή του.

Μέχρι σήμερα, αν και υπήρξε δέσμευση της Διοίκησης, απ’ την πρώτη στιγμή για την ενημέρωση των μετόχων, σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς, μόλις ολοκληρωθεί η διερεύνηση από την αρμόδια Λιμενική αρχή, και συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία, δεν έχει υπάρξει παρόμοια ενημέρωση.

ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Στην περσινή Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΚ, η διοίκηση της εταιρείας, ενημέρωσε τους μετόχους, ότι βρίσκεται στη διαδικασία έρευνας της αγοράς, για τη ναυπήγηση νέου σκάφους, σε αντικατάσταση του βυθισμένου – καμένου «ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΣΤΑΡ». Μάλιστα αποφασίστηκε σ’εκείνη τη ΓΣ (η διοίκηση δεσμεύτηκε ρητά), ότι θα υπήρχε νεώτερη ενημέρωση των μετόχων για την απόφαση που θα λαμβανόταν απ’το ΔΣ, ενώ θα γινόταν και ενημέρωση του δημοτικού μας συμβουλίου πριν προβεί η εταιρεία σε οποιαδήποτε ενέργεια για το νέο σκάφος.

Αντί αυτού, στις αρχές του Οκτωβρίου 2021, με δελτίο τύπου που συνοδευόταν από φωτογραφικό υλικό πανηγυρικού τύπου, πληροφορηθήκαμε, έκπληκτοι, ότι σύσσωμο σχεδόν το ΔΣ της ΑΝΕΚ μετέβη στην Αθήνα, για να παραβρεθεί στην υπογραφή της σύμβασης με το ναυπηγείο που επιλέχτηκε τότε για να ναυπηγήσει το νέο σκάφος μας, η δε επιλογή του ναυπηγείου αυτού έγινε, όπως τονίστηκε, μετά από ενδελεχή έρευνα της αγοράς. Όλοι θυμόμαστε τα εγκωμιαστικά σχόλια για την αξιοπιστία του το εν λόγω ναυπηγείου.

Πριν περάσουν κάποιες ημέρες, πληροφορηθήκαμε από τοπικό Μέσο Ενημέρωσης, ότι τελικώς, η ως άνω σύμβαση της ΑΝΕΚ με το παραπάνω ναυπηγείο, ακυρώθηκε… Ακολούθησε δελτίο τύπου της εταιρείας, που επιβεβαίωνε την είδηση αυτή. Οι λόγοι που αναφέρονταν στο συγκεκριμένο δελτίο τύπου, για να δικαιολογήσουν αυτή την αιφνίδια αλλαγή, σίγουρα αφήνουν πολλά ερωτηματικά, αφού, ως προειπώθηκε, η επιλογή έγινε κατόπιν επίπονης, συστηματικής και ενδελεχούς έρευνας της αγοράς…

 Από διάφορες συνεντεύξεις του προέδρου του ΔΣ της ΑΝΕΚ πληροφορηθήκαμε, ότι το κόστος ναυπήγησης του νέου σκάφους θα ξεπεράσει το 1.450.000,00 €!!! Ένα ποσό, σχεδόν διπλάσιο, απ’ την αποζημίωση που η διοίκηση της εταιρείας μας ισχυρίζεται ότι έλαβε απ’ την ασφαλιστική εταιρεία, για την ολική  καταστροφή του «ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΣΤΑΡ».

Για το δε χρόνο παράδοσης τους σκάφους δεν υπάρχει ακόμα κάτι σίγουρο. Ο Πρόεδρος του ΔΣ, σε συνεντεύξεις του, αρχικά μιλούσε ότι το νέο σκάφος θα βρισκόταν στο λιμάνι της Καλύμνου τον Μάιο 2022, εν συνεχεία, η άφιξή του μεταφέρθηκε για τον Ιούνιο 2022 κι ύστερα για τον Ιούλιο 2022!!! Τώρα είναι άγνωστο πότε θα είναι έτοιμο… Απλώς, πριν από 4 μήνες περίπου είδαμε το Δήμαρχο και τον πρόεδρο της ΑΝΕΚ να φωτογραφίζονται, καμαρωτοί, κάτω απ’  το «κουφάρι» του νέου σκάφους. Έκτοτε «άκρα του τάφου σιωπή».

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε, όπως μας απαντήσετε, στα παρακάτω εύλογα ερωτήματά μας. 

Για την πυρκαγιά στο «ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΣΤΑΡ»

 1. Ποιά τα αίτια εκδήλωση της πυρκαγιάς στο σκάφος μας; Τι συνέβη τελικά;
 2. Σε ποιό στάδιο βρίσκεται η υπόθεση από πλευράς ποινικής διαδικασίας;
 3. Τι αναφέρει/ουν το/τα πόρισμα/πορίσματα (της ασφαλιστικής εταιρείας, της λιμενικής ή κάθε άλλης αρμόδιας αρχής που επιλήφθηκε της υπόθεσης) για τα αίτια της ολοσχερούς καταστροφής-βύθισης του σκάφους μας (ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΣΤΑΡ), μιας και, ως ισχυρίζεστε, η εταιρεία μας έχει εισπράξει το σύνολο της ασφάλειάς του, ποσού 750.000,00 €; 

Για τη ναυπήγηση νέου σκάφους

 1. Πότε προβλέπεται, σύμφωνα με τη σύμβαση ναυπήγησης, να ολοκληρωθεί η ναυπήγηση του σκάφους;
 2. Τι προβλέπει η σύμβαση ναυπήγησης, σχετικά με τις ποινικές ρήτρες που πρέπει να πληρώσει το ναυπηγείο στην ΑΝΕΚ, λόγω της καθυστέρησης ολοκλήρωσης των εργασιών;
 3. Πότε θα είναι έτοιμο για πλόες;
 4. Ποιό θα είναι το πρωτόκολλό του, κατά τη χειμερινή και ποιό κατά τη θερινή περίοδο;
 5. Ποιό το συνολικό χρηματικό ποσό κατασκευής του;
 6. Ποιά τα επιπλέον χρήματα, πέραν της αποζημίωσης που «έλαβε» η εταιρεία μας, θα καταβάλει τελικώς η ΑΝΕΚ
 7. Από πού θα καλυφθούν τα επιπλέον χρήματα;
 8. Το νέο σκάφος θα δρομολογηθεί στη γραμμή Κάλυμνος-Μαστιχάρι;
 9. Ποιός θα είναι ο αριθμός των μελών του πληρώματος (σύνθεση σκάφους), κατά τη χειμερινή και ποιός κατά τη θερινή περίοδο;

Έχοντας έννομο συμφέρον, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Κάλυμνος, 9  Σεπτεμβρίου 2022

Ιωάννης Στ. Μαστροκούκος

Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας Δήμου Καλυμνίων –

Εκπρόσωπος μετοχών Δήμου Καλυμνίων