Ο Έπαρχος Π.Ε. Καλύμνου, Μανώλης Μουσελλής, με επιστολή του στην Υπουργό Παιδείας, υποβάλλει το αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως το ανέδειξε και ο “Π.τ.Κ.” σε σχετικό ρεπορτάζ (στο τέλος του παρόντος το δημοσίευμα της σελίδας), για την ίδρυση και λειτουργία εσπερινού τμήματος στο ΕΠΑΛ Καλύμνου.

Ακολουθεί η Επιστολή του Επάρχου προς την Υπουργό Παιδείας:

                                                                 ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

                                                                             κ. Νίκη Κεραμέως

      ΘΕΜΑ :   Αίτημα ίδρυσης  Εσπερινού  ΕΠΑΛ στην Κάλυμνο.

            Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

    Με την παρούσα επιστολή  μας,  θα θέλαμε  ενόψει και των προγραμματισμένων  μεταβολών των σχολικών μονάδων για το έτος 2022-23, να ζητήσουμε για το νησί της Καλύμνου, την ίδρυση και λειτουργία Εσπερινού ΕΠΑΛ. Στην Κάλυμνο λειτουργεί σήμερα ημερήσιο ΕΠΑΛ,  το οποίο σύμφωνα με τα στοιχεία  που κατατέθηκαν  από τη Διεύθυνση του Σχολείου , από την έναρξη της λειτουργίας του  ως Τεχνική Επαγγελματική Σχολή αρχικά  το σχολικό έτος 1998-99, έχει υπερδιπλασιάσει  το μαθητικό του δυναμικό. Συγκεκριμένα το σχολείο ξεκίνησε τη λειτουργία του  με 140 μαθητές ενώ σήμερα  στεγάζει 330, από τους οποίους ένας σημαντικός αριθμός  25-30 είναι ενήλικες. Το γεγονός αυτό είναι καταρχήν  αισιόδοξο καθώς αναβαθμίζεται  η τεχνολογική εκπαίδευση  στον τόπο μας  και  εξισορροπείται το ενδιαφέρον των μαθητών προς όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδους.  Δημιουργούνται όμως  προβλήματα λόγω της κτηριακής ανεπάρκειας της σχολικής μονάδας η οποία έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες της και αδυνατεί πλέον να καλύψει τις ανάγκες . Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή η πιο ενδεδειγμένη λύση είναι  η δημιουργία Εσπερινού ΕΠΑΛ, με τη λειτουργία του οποίου θα μπορούσαν να λυθούν μια σειρά από προβλήματα και συγκεκριμένα :

  • Θα καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες του ΕΠΑΛ  καθώς ένας σημαντικός αριθμός μαθητών , κυρίως ενηλίκων, που επιθυμούν να εργαστούν , θα μεταγραφούν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ.
  • Θα  ικανοποιηθεί η ανάγκη των ενηλίκων κυρίως  μαθητών,  που αναγκάζονται να διακόψουν τις σπουδές τους για να εργαστούν, καθώς και εκείνων που επιθυμούν να βελτιώσουν το εκπαιδευτικό τους επίπεδο αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρωινό πρόγραμμα του ημερήσιου ΕΠΑΛ.
  • Θα δώσει ευκαιρία σε πολλούς άνεργους ή ανειδίκευτους  νέους μας, που καθυστέρησαν να αποφασίσουν για το εργασιακό τους μέλλον , να αποκτήσουν τα εκπαιδευτικά εφόδια που χρειάζονται, για να  οδηγηθούν στην αγορά εργασίας  με τα απαραίτητα εφόδια και καλύτερες γιαυτούς εργασιακές συνθήκες .

 Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι η νέα δομή μπορεί να στεγαστεί στην υπάρχουσα κτηριακή υποδομή του ΕΠΑΛ, άμεσα και χωρίς να απαιτείται επιπλέον δαπάνη για κτηριακή ή υλικοτεχνική υποδομή .

   Στα πλαίσια αυτά και με δεδομένο ότι  το νησί της Καλύμνου τα τελευταία χρόνια μαστίζεται από την ανεργία, την οικονομική δυσπραγία και την  επακόλουθη μεγάλη μεταναστευτική  ροή των νέων του   προς το εξωτερικό,   παρακαλούμε  να εξετάσετε το αίτημα μας,  το οποίο  επίσης θα υποβληθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη  στη με αριθ. πρωτ. 145334/δ4/12-11-2021  απόφαση  του ΥΠΑΙΘ διαδικασία.

                                                                               Με εκτίμηση

                                                                          Ο Έπαρχος Καλύμνου

                                                                     Εμμανουήλ Γεωργίου Μουσελλής

(Το ρεπορτάζ του “Π.τ.Κ.” και οι δηλώσεις του διευθυντή του ΕΠΑΛ Γιάννη Ιακώβου)