Εκτός λειτουργίας βρίσκονται προσωρινά οι δύο τηλεφωνικές γραμμές του Λιμεναρχείου Καλύμνου για τεχνικούς λόγους.

Για οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με τα δρομολόγια των πλοίων, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, μέχρι αποκαταστάσεως της βλάβης.