Στον χώρο του Επιμελητηρίου, θα γίνει το από το Περιφερειακό Τμήμα του Ερυθρού Σταυρού Καλύμνου Βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του ΕΕΣ, που θα παρέχει ευρωπαϊκό πιστοποιητικό στους συμμετέχοντες.

Το Πρόγραμμα θα γίνει το διήμερο 11 & 12 Φεβρουαρίου από τις 3 μ.μ. μέχρι 9 μ.μ. και για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στον πρόεδρο του Π. Τμήματος Καλύμνου του ΕΕΣ , στο τηλέφωνο 6907666220

Κι