Πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 20 Μαρτίου, η Γενική Συνέλευση του Αναγνωστηρίου Καλύμνου, “Αι Μούσαι”, καθώς και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.

Τα μέλη του νέου Δ.Σ. θα κοινοποιηθούν όταν συσταθεί σε σώμα, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου:

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 20 Μαρτίου 2022, στις 11:00 π. μ., η προγραμματισμένη τακτική Γενική Συνέλευση του Αναγνωστηρίου, στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου. Η προσέλευση ήταν οριακή,  λόγω της έξαρσης της πανδημίας αλλά και των δύσκολων καιρικών συνθηκών. Επειδή, όμως, επετεύχθη απαρτία, η συνέλευση έγινε.

    Τις εργασίες της Συνέλευσης διηύθυνε επιτυχώς ως πρόεδρος ο πρώην Λυκειάρχης κ. Αριστείδης Χαλκίτης.

    Ο πρόεδρος της απερχόμενης Διοίκησης του Αναγνωστηρίου, ο κ. Παναγιώτης Γιαμαίος, έκανε τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και τον δικό του, συνολικά, ως προέδρου του Σωματείου για εννέα έτη. Μίλησε για τον τρόπο που λειτούργησε το Ίδρυμα τα χρόνια της θητείας του, τι κατάφερε η Διοίκηση στα δύσκολα από κάθε πλευρά χρόνια που παρήλθαν, ευχαρίστησε όλους όσοι με τον τρόπο τους βοηθούν το Ίδρυμα, τα ΜΜΕ και, ασφαλώς, τα μέλη του Αναγνωστηρίου.

    Η γραμματέας ανέγνωσε τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης για το 2021 ( ο ταμίας κ. Παναγιώτης Πιζάνιας απουσίαζε για σοβαρούς προσωπικούς λόγους).

    Ο πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής, ο κ. Γιάννης Χειλάς,  ανέγνωσε τα δύο  Πρακτικά ελέγχου των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2020 και για το 2021.

    Ακολούθησαν τοποθετήσεις των μελών του Αναγνωστηρίου και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής. Η δικηγόρος κ. Αικατερίνη Ρήγα, ορισμένη γι΄αυτές τις εκλογές από τον Δικηγορικό Σύλλογο Κω – Καλύμνου, σε συνεργασία με δύο μέλη Εφορευτικής Επιτροπής διεκπεραίωσε υποδειγματικά τη διαδικασία.

    Οι νεοεκλεγέντες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο καταστατικό του Σωματείου, θα συγκεντρωθούν προσεχώς για να συγκροτηθούν σε σώμα. Όταν γίνει αυτή η συγκρότηση, θα ανακοινωθεί επισήμως η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο