Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής
Εμμανουήλ Μουσελλής

Την Τρίτη 25 Ιουλίου στις 20:00 θα συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο με θέματα που αφορούν την Ομογένεια:

Χατζημάρκος
Χατζημάρκος
Χατζημάρκος
Χατζημάρκος