Σπούδασε Δωρεάν Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου στο Δημόσιο ΙΕΚ Καλύμνου.

Τηλ. επικοινωνίας 2243051215 (απογευματινές ώρες)

“Το επάγγελμα του Διασώστη – Πλήρωμα Ασθενοφόρου έχει ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις και με πολύ μεγάλη επαγγελματική αποκατάσταση, καθώς επίσης και με μεγάλη ηθική ικανοποίηση, αφού συμβάλλει σημαντικά στη διάσωση και προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ο επαγγελματίας Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου είναι σε θέση να εφαρμόζει τις αρχές της προνοσοκομειακής φροντίδας ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή των ανθρώπων και να σταθεροποιεί την υγεία των ασθενών που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.”

Συνημμένα θα βρείτε σύνδεσμο με τον οδηγό σπουδών από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ
https://www.ekab.gr/files/2019/09/77234.pdf