Η ΑΝΕΜ, που θα εκτελεί τρία εβδομαδιαία δρομολόγια για Ψέριμο με το πλοίο Ολύμπιος Ζευς, με τα οποία θα προσεγγίζει τη νησί, κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, θα χορηγήσει κάρτα δωρεάν ελευθέρας μετακίνησης στους μόνιμους κατοίκους.

Η εταιρεία καλεί τους μόνιμους κατοίκους της Ψερίμου να προσκομίσουν βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο, ώστε να παραλάβουν την κάρτα δωρεάν μετακίνησης.