Μόνιμο κτηνίατρο αποκτά το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, από σήμερα 7 Απριλίου. Την μόνιμη οργανική θέση καταλαμβάνει  ο συμπατριώτης μας Στέλιος Χαρτοφύλης του Φιλίππου, ο οποίος ορκίστηκε σήμερα  7 Απριλίου ενώπιον του Επάρχου  Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Μανωλη Μουσελλή. 

ΓΡΑΦΕΙ Η ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΛΚΙΤΗ

Ο Στέλιος Χαρτοφύλης καταλαμβάνει κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ , κλάδου Γεωτεχνικών με ειδικότητα Κτηνιάτρων, μετά από την υπ.αριθ. πρωτ. 706/15-2-2023 απόφαση διορισμού του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και ΦΕΚ 447/ ΖΓ' / 23.02.23. Ο ανωτέρω υπάλληλος θα είναι σε δόκιμη
υπηρεσία για δυο χρόνια.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του κ. Στέλιου Χαρτοφύλη.