Από την ΔΕΥΑΚ ανακοινώνεται πως λόγω βλάβης σε κεντρική γεώτρηση, παρουσιάζονται προβλήματα στην τροφοδοσία της κεντρικής δεξαμενής που τροφοδοτεί όλο το νησί, με συνέπεια μικρές διακοπές υδροδότησης, ενώ τα συνεργεία της επιχείρησης εργάζονται για την αποκατάσταση

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΚ