Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε πως την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου θα γίνουν προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης στις Περιοχές Παλιόνησσο – Αργυνώντα, από τις 08:00 μέχρι τις 13:000 και στην συνέχεια στην περιοχή Σκάφη στη Χώρα από τις 13:00 μέχρι τις 15:00.

Ακολουθεί η ενημερωτική ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ:

O ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.-Π/Κ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος … 

Την 13/09/2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ από ώρα 08.00 π.μ. έως και 13.00 μ.μ. στην ευρύτερη περιοχή ΠΑΛΙΟΝΗΣΟ ΚΑΙ ΑΡΓΙΝΩΝΤΑ. Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Την 13/09/2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ από ώρα 13.00 μ.μ. έως και 15.00 μ.μ. στην ευρύτερη περιοχή ΣΚΑΦΗ(ΧΩΡΑ). Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

                                                                                                       ΑΠΟ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ